Losuj cytat:

Nig­dy nie wal­cz o przy­jaźń, o praw­dziwą wca­le nie trze­ba, a o tą fałszywą nie warto.

 - nieznany

win-linux
Linuxowe odpowiedniki windowsowskich programów.