Losuj cytat:

Nig­dy nie wal­cz o przy­jaźń, o praw­dziwą wca­le nie trze­ba, a o tą fałszywą nie warto.

 - nieznany

Etapy cyfryzacji i odnowienia grafiki z plakatu

Chevrolet Impala

W postaci galerii przedstawiam etapy przeniesienia i odrestaurowania grafiki z plakatu.

Praca zajęła około kilku godzin.

 

Auto z obrazka to Chevrolet Impala z 1968 roku zbudowany w WhiskeyRodz Garage.

Plakat z miesięcznika 'GT' z lutego 2011roku.