Losuj cytat:

Samo zwycięstwo nic nie znaczy, trzeba umieć je wykorzystać.
- Napoleon Bonaparte

Druga ilustracja

plakat